The Common Denominator I/Den gemensamma nämnaren I, 2004