UPCOMING SHOW:

*PÅ EN ANNAN PLATS ÄN DEN FÖRVÄNTADEseparatutställning på Uppsala Konstmuseum, Uppsala öppnar lördag den 14 April 2018. En ny katalog ges ut i samband med utställningen.

IN ANOTHER PLACE THAN THE EXPECTED Solo show at Uppsala Konstmuseum, Uppsala, Sweden opens Saturday April 14 2018. A new catalogue will be published to accompany the show. 

Välkomna/Welcome!

För mer information/For more info:

 www.uppsalakonstmuseum.se


*Follow me on Instagram.