HOME
Månvarv/Lunar Month
Minnet av ett vattenfall/Memory of a Waterfall
Grönvinge/Green Hairstreak
Sprängtickan/Chaga
På myren/On the Mire
Tistlar och solnedgång/Thistles and Sunset
Magikern/The Magician
Källan/The Source
Humledagsvärmare/Bee hawk-moth
Trädsår/Bark Wound
Vägen till grustaget/The Road to the Gravel pit
Buskskvättan/Whinchat
Det gröna ljuset/The Green Light
Half-life/Halveringstid
Lowlands/Låglandet
November stone/Novemberstenen
The Goldfinch/Steglitsen
The Hare/Haren
Field Scabious/Åkervädd
Ode